woensdag, 17 januari 2018 00:00

Vacature Dalton Directeur voor Kindcentrum Theo Thijssen

Kindcentrum Theo Thijssen is een openbaar kindcentrum waar onderwijs wordt gegeven vanuit de Dalton-visie. Individueel werken op eigen niveau is een zeer belangrijk uitgangspunt, zeker voor wat betreft de basisvaardigheden. Klik hier voor de volledige vacature.