dinsdag, 10 februari 2015 14:24

Wat weten we over de effectiviteit van het traditioneel vernieuwingsonderwijs?

Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs en Symen van der Zee, lector Wetenschap en Techniek schreven het onderstaande artikel.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: over de effectiviteit van traditioneel vernieuwend onderwijs is op het moment nog relatief weinig bekend. Bovendien is het erg lastig een eenduidige conclusie te trekken op basis van bevindingen uit de weinige studies die wel beschikbaar zijn. Lees [hier] verder.