donderdag, 13 november 2014 14:40

Leidt vernieuwingsonderwijs (op) tot zelfsturend leren? – deel 1

Patrick Sins, lector verneiuwingsonderwijs, heeft onderzoek gedaan of, en zo ja in hoeverre, vernieuwingsonderwijs een effectieve bijdrage levert aan zelfgestuurd leren van leerlingen. Klik [hier] voor het artikel.