donderdag, 27 mei 2021 00:00

Dalton en samen delen

Door samen te delen vermenigvuldigt de opbrengst. Scholing is er vooral op gericht om jezelf te ontwikkelen. In ons daltononderwijs zijn de kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en efficiënt werken voornamelijk gericht op de eigen ontwikkeling. De kernwaarde samenwerken raakt daardoor wat onderbelicht. In een gesprek dat ik een paar jaar geleden had met de inspectie kwam de ik gerichtheid van ons onderwijs stevig ter sprake bij de introductie van ons daltonIDee. Waar is het wij-gevoel gebleven was op dat moment de terechte kritiek. In de kernwaarde samenwerken is niet alles te vatten wat ons onderwijs invloedrijker heeft gemaakt. Het is met name het feit dat we al 90 jaar lang gewend zijn binnen ons daltononderwijs om samen te delen. Samenwerkende scholen, de ontwikkeling van de dalton kindercentra, regionale bijeenkomsten, inspiratiedagen, opbrengsten van het daltonlectoraat en visitaties zijn allemaal voorbeelden van opbrengsten die zijn voortgekomen uit samendelen om vervolgens het weer met anderen te delen. Ook binnen de kring van Daltonopleider is men in toenemende mate gewend geraakt aan samen delen en dit heeft de diverse opleidingen weer verrijkt. Ook binnen de regio voortgezet onderwijs is men in verschillende kringen bezig elkaar beter te maken door kennis en vaardigheden te delen. Hopelijk komt ook de opleiding daltonleraar VO goed van de grond door inbreng vanuit de praktijk.

Binnenkort zal de 10e jaargang verschijnen van ons blad Daltonvisie. Een aantal collega’s zijn druk bezig om er een hele mooie glossy van te maken in het kader van ons 90 jarig NDV bestaan. Het komende congres op woensdag 3 november staat ook in het teken van samendelen. Hopelijk kunnen we elkaar ook weer live ontmoeten. Dit keer is er voor gekozen om het congres op verschillende locaties te laten plaatsvinden om de toegankelijkheid te vergroten en meer back to basic te zijn door de verschillende congressen  in scholen te laten plaatsvinden. Hopelijk zijn jullie deelnemer aan dit congres. Mocht het Coronavirus roet in het eten gooien dan kunnen we overschakelen naar een digitale versie.

Het schooljaar is al bijna voorbij en heeft voor het grootste deel voor leerlingen uit het VO, studenten uit het HBO en daltoncursisten digitaal en op afstand plaatsgevonden. Het ontbreken van samenzijn heeft geen gunstige invloed gehad op samendelen. Hopelijk mogen we volgend schooljaar weer heel vaak samenzijn.

Willem Wagenaar
voorzitter