maandag, 03 september 2018 00:00

Uitnodiging inspiratiemiddag 19 september 2018

Graag nodigen wij u uit voor de inspiratiemiddag, die wordt gehouden op:

woensdag 19 september 2018 in vergadercentrum Seats2Meet te Amersfoort (naast CS, Stationsplein 49). Tijd: 14.00 –17.00 uur.

 

Eigenaarschap?  >  Periodetaak

Inspiratiemiddag verzorgd door Hans Wolthuis

Binnen de visie van de NDV, zoals vormgegeven in de ‘Dalton-Idee’ is het eerste woord waarmee Dalton getypeerd wordt Eigenaarschap (pagina 4). En op de laatste bladzijde gaat het centraal om Eigenaarschap (pagina 31).

Waarom is eigenaarschap zo belangrijk geworden? 

Hoe, op welke manieren geven we binnen onze Daltonscholen eigenaarschap vorm.

Wat doen we dan precies?

En als we naar onze weektaak kijken. Draagt deze bij aan eigenaarschap van leerlingen? Waardoor wel/niet?

Zou een periodetaak een manier kunnen zijn om meer eigenaarschap bij leerlingen mogelijk te maken?

In deze interactieve workshop komen bovenstaande vragen aan de orde. Uitwerkingen van taken en vooral periodetaken worden besproken, de mogelijkheden verkend. Opbrengst van de workshop: inspiratie en concrete ideeën om eigenaarschap op de eigen school verder vorm te geven. 

Voorbereiding

De deelnemers wordt gevraagd voorbeelden van hun weektaak (liefst in 4 tot 6-voud) geprint mee te nemen. En, werk je al met periodetaken? Neem daar dan ook alsjeblieft wat voorbeelden van mee.

De middag staat open voor leraren, daltoncoördinatoren en directeuren van daltonscholen. Ook opleiders en/of schoolbegeleiders van de NDV zijn van harte welkom.

 

U kunt zich aanmelden via www.dalton.nl. of via bijgaand inschrijvingsformulier.   

De inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. U kunt zich tot een week voor de bijeenkomst inschrijven en u ontvangt van het bestuursbureau een bevestiging en factuur. De kosten bedragen € 30.- per persoon. Na betaling is uw inschrijving definitief.

Let wel, restitutie is niet mogelijk. Wel kunt u zich laten vervangen. Bij overtekening van de bijeenkomst bekijkt de NDV of een extra middag kan worden aangeboden. De bijeenkomst gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Het bestuur hoopt op de inspiratiemiddag veel collega’s te ontmoeten, wacht u niet te lang met aanmelden!

Met vriendelijke groet,

Ben Mom