vrijdag, 24 november 2017 00:00

Uitnodiging inspiratiemiddag 17 januari 2018

Graag nodigen wij u uit voor de inspiratiemiddag, die wordt gehouden op

woensdag 17 januari 2018 in vergadercentrum Seats2Meet te Amersfoort (naast CS, Stationsplein 49). Tijd: 14.00 –17.00 uur

Brede vorming, een invuloefening

Inspiratiemiddag verzorgd door René Berends, onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs

Brede vorming wordt door onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders van vernieuwingsonderwijs en daltonscholen ruim opgevat. De opvattingen variëren van algemene vorming (Bildung) en 21st century skills (voorbereiden op de toekomst) tot sociaal-emotionele ontwikkeling, talentontwikkeling en persoonlijke groei. Dit beeld wordt bevestigd door een inventariserende studie dat door onderzoekers van het Kohnstamminstituut in 2012 is uitgevoerd. Daardoor wordt brede vorming een containerbegrip dat alles lijkt te omvatten wat de CITO niet meet. Tijdens deze inspiratiemiddag gaan we in op de vraag hoe brede vorming kan worden begrepen en op welke wijzen we daar in het daltononderwijs invulling aan willen geven.

De middag staat open voor leraren, daltoncoördinatoren en directeuren van daltonscholen. Ook opleiders en/of schoolbegeleiders van de NDV zijn van harte welkom.
U kunt zich aanmelden via www.dalton.nl. of via bijgaand inschrijvingsformulier.

De inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. U kunt zich tot een week voor de bijeenkomst inschrijven en u ontvangt van het bestuursbureau een bevestiging en factuur. De kosten bedragen € 30.- per persoon. Na betaling is uw inschrijving definitief. Let wel, restitutie is niet mogelijk. Wel kunt u zich laten vervangen. Bij overtekening van de bijeenkomst bekijkt de NDV of een extra middag kan worden aangeboden. De bijeenkomst gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Het bestuur hoopt op de inspiratiemiddag veel collega’s te ontmoeten, wacht u niet te lang met aanmelden!