donderdag, 13 juli 2017 00:00

Uitnodiging inspiratiemiddag 20 september 2017

Graag nodigen wij u uit voor de inspiratiemiddag, die wordt gehouden op

woensdag 20 september 2017

14.00 –17.00 uur

in vergadercentrum Seats2Meet te Utrecht (Hoog Catharijne)

Van “De hele dag Dalton” naar Daltonschool van de toekomst

Visiteurs van de NDV worden zich steeds meer ervan bewust dat aanbevelingen bij een visitatie niet zozeer gebaseerd moeten zijn op geconstateerde deficiënties, dingen, die niet goed gaan, maar meer gericht moeten zijn op de toekomst.  Waar wil je met jouw school over vijf jaar staan? En, hoe werk je daar naar toe?

In ‘Focus op Dalton’ hebben we een concept geschetst van ‘De hele dag dalton’. Voor ons niet het einde van daltonontwikkeling, maar eerder de eerste stap. Ondertussen zijn veel scholen op weg met kwartiertjesrooster, periodetaak, reflectie in tafelgroepen, ontwikkelingsportfolio en kind-oudergesprekken, instructie op maat, groepsdoorbrekend werken; veel manieren en werkwijzen om het eigenaarschap van de leerling te vergroten.

In het eerste deel van deze inspiratiemiddag informeren we je over ontwikkelingen bij verschillende scholen, die met ons samen ‘De hele dag Dalton’ op hun manier vormgegeven hebben. Het tweede deel van deze middag krijgt een echt workshop-karakter. We gaan vanuit het station ‘De hele dag dalton’ samen de weg naar ‘de’ daltonschool van de toekomst’ verkennen. In de workshop komt zeker een aantal nieuwe, en heel concrete, mogelijke ontwikkelingen in beeld. U gaat naar huis met een aantal vragen en een brok inspiratie; het begin van uw ‘Daltonschool van de toekomst’?

De middag staat open voor leraren, daltoncoördinatoren en directeuren van daltonscholen. Ook opleiders en/of schoolbegeleiders van de NDV zijn van harte welkom.
U kunt zich aanmelden via www.dalton.nl. of via bijgaand inschrijvingsformulier.

De inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. U kunt zich tot een week voor de bijeenkomst inschrijven en u ontvangt van het bestuursbureau een bevestiging en factuur. De kosten bedragen € 30.- per persoon. Na betaling is uw inschrijving definitief. Let wel, restitutie is niet mogelijk. Wel kunt u zich laten vervangen. Bij overtekening van de bijeenkomst bekijkt de NDV of een extra middag kan worden aangeboden. De bijeenkomst gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Het bestuur hoopt op de inspiratiemiddag veel collega’s te ontmoeten, wacht u niet te lang met aanmelden!