zaterdag, 25 maart 2017 00:00

Uitnodiging inspiratiemiddag 17 mei 2017 - "Leerlingen opleiden tot wereldburgers van deze eeuw"

Uitnodiging inspiratiemiddag 17 mei 2017 - "Leerlingen opleiden tot wereldburgers van deze eeuw"

 

Door Laurence Guérin (onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs Saxion)

 

Leerlingen opleiden tot wereldburgers van deze eeuw. Mooi gezegd, maar hoe werk je daaraan in de basisschool?

Burgerschapsvorming biedt vele kansen om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren.

Leg een maatschappelijk vraagstuk voor in je klas. Werk met je leerlingen aan belangrijke vaardigheden

als kritisch denken, argumenteren en probleemoplossen. 

Tijdens deze inspiratiemiddag ervaar je hoe je leerlingen groepsgewijs aan een probleem kunt laten

werken. Hoe ze het vraagstuk leren doorgronden en tot onderbouwde oplossingen komen. Precies

wat de huidige en toekomstige maatschappij van ze vraagt!

De middag staat open voor leraren, daltoncoördinatoren en directeuren van daltonscholen.

Ook opleiders en/of schoolbegeleiders van de NDV zijn van harte welkom. Een aanmeldformulier wordt binnenkort toegezonden. 

 

U kunt zich aanmelden via dit formulier.