maandag, 13 maart 2017 00:00

Algemene Leden Vergadering NDV 22 maart 2017

Algemene Leden Vergadering NDV  22 maart 2017

 

De Algemene Leden Vergadering van de NDV vindt op woensdag 22  maart plaats in Amersfoort. Hierbij de agenda en stukken.

 

Agenda ALV 22 maart 2017

Verslag ALV 23 maart 2016

Jaarverslag NDV 2016

Begroting 2017

Contributie 2017

Meerjaren begroting 2017-2020

Resultaat 2016 per 1-1-2017

NDV jaarrekening 2016 met beoord verklaring

Oplegger reflectie

Voorstel contributie IKC