AGENDA

donderdag, 25 januari 2018 00:00

Algemene Leden Vergadering NDV

Algemene Leden Vergadering NDV: 21 maart 2018 te Amersfoort: Noteer de datum alvast in uw agenda!

woensdag, 20 december 2017 00:00

Uitnodiging inspiratiemiddag 17 januari 2018

Hierbij nog even een reminder voor de inspiratiemiddag Brede vorming, een invuloefening van 17 januari 2018 te Amersfoort. woensdag 17 januari 2018 in vergadercentrum Seats2Meet te Amersfoort (naast CS, Stationsplein 49). Tijd: 14.00 –17.00 uur Brede vorming, een invuloefening Inspiratiemiddag verzorgd door René Berends, onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs Brede vorming wordt door onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders van vernieuwingsonderwijs en…

vrijdag, 24 november 2017 00:00

Uitnodiging inspiratiemiddag 17 januari 2018

Graag nodigen wij u uit voor de inspiratiemiddag, die wordt gehouden op woensdag 17 januari 2018 in vergadercentrum Seats2Meet te Amersfoort (naast CS, Stationsplein 49). Tijd: 14.00 –17.00 uur Brede vorming, een invuloefening Inspiratiemiddag verzorgd door René Berends, onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs Brede vorming wordt door onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders van vernieuwingsonderwijs en daltonscholen ruim opgevat. De opvattingen variëren…

Dalton ID Het Bestuur nodigt haar leden van harte uit om op 11 oktober 2017 van 14.30 tot 17.00 uur mee te praten over het DALTON ID (voorheen DALTON paspoort) De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht (Seats2Meet). De eerste versie van het ID is op de ALV van 22 maart 2017 gepresenteerd. Hier kunt u de aangepaste versie downloaden.  Aanmelden voor…

Graag nodigen wij u uit voor de inspiratiemiddag, die wordt gehouden op woensdag 20 september 2017 14.00 –17.00 uur in vergadercentrum Seats2Meet te Utrecht (Hoog Catharijne) Van “De hele dag Dalton” naar Daltonschool van de toekomst Visiteurs van de NDV worden zich steeds meer ervan bewust dat aanbevelingen bij een visitatie niet zozeer gebaseerd moeten zijn op geconstateerde deficiënties, dingen,…

woensdag, 24 mei 2017 00:00

Daltondag 2018

De Daltondag 2018 is op woensdag 21 maart. ’s Middags is in Amersfoort de ALV van de NDV.

woensdag, 24 mei 2017 00:00

Data inspiratiemiddagen

Voor het schooljaar 2017-18 zijn de volgende data voor de inspiratiemiddagen vastgesteld: - 15 november 2017 - 17 januari 2018 - 18 april 2018 (deze is in ieder geval voor het PO) Thema’s en locatie worden zo spoedig als mogelijk bekend gemaakt.

woensdag, 24 mei 2017 00:00

Dalton Congres 2018 Internationalisering

Op 7 november 2018 vindt het Dalton Congres 2018 plaats. Het thema is internationalisering. De voorbereidingen zijn begonnen. We houden u op de hoogte.

Op de ALV van 22 maart is het Dalton Paspoort (werktitel) gepresenteerd. De discussie erover resulteerde in de afspraak dat in het najaar een bijeenkomst belegd wordt waarop de leden nogmaals input kunnen geven aan het voorstel dat er nu ligt; zowel op de inhoud als de naamgeving van het document. Het bestuur van de NDV zou graag zien dat…

vrijdag, 31 maart 2017 00:00

Daltonconferentie NDV regio Groningen

Op 12 april 2017 vindt in het Cultuur & Congrescentrum Van Berensteyn in Veendam de daltonconferentie plaats met als thema: ‘De waarden(n) van dalton!’. Naast een inleiding van Hans Wenke en een afsluiting van Patrick Sins, worden tussendoor een 8-tal workshops aangeboden. De uitnodigingen zijn via de scholen verstuurd. 

Uitnodiging inspiratiemiddag 17 mei 2017 - "Leerlingen opleiden tot wereldburgers van deze eeuw"   Door Laurence Guérin (onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs Saxion)   Leerlingen opleiden tot wereldburgers van deze eeuw. Mooi gezegd, maar hoe werk je daaraan in de basisschool? Burgerschapsvorming biedt vele kansen om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Leg een maatschappelijk vraagstuk voor in je klas. Werk met…

Algemene Leden Vergadering NDV  22 maart 2017   De Algemene Leden Vergadering van de NDV vindt op woensdag 22  maart plaats in Amersfoort. Hierbij de agenda en stukken.   Agenda ALV 22 maart 2017 Verslag ALV 23 maart 2016 Jaarverslag NDV 2016 Begroting 2017 Contributie 2017 Meerjaren begroting 2017-2020 Resultaat 2016 per 1-1-2017 NDV jaarrekening 2016 met beoord verklaring Oplegger reflectie…

maandag, 13 februari 2017 00:00

Vooraankondiging ALV NDV

Vooraankondiging ALV NDV   Algemene Leden Vergadering NDV: 22 maart 2017 te Amersfoort. Noteer de datum alvast in uw agenda!

maandag, 30 januari 2017 00:00

Woensdag 15 maart 2017 Nationale Daltondag

Woensdag 15 maart 2017 Nationale Daltondag

woensdag, 15 juni 2016 00:00

17 mei 2017 Inspiratiemiddag

17 mei 2017 Inspiratiemiddag Op 17 mei a.s. is er weer een Inspiratiemiddag bij Seats2Meet in Utrecht. Informatie is reeds via een mail aan u gezonden.U kunt zich aanmelden via dit formulier.      

woensdag, 15 juni 2016 00:00

18 januari 2017 Inspiratiemiddag

18 januari 2017 Inspiratiemiddag

woensdag, 15 juni 2016 00:00

30 november 2016 Inspiratiemiddag

30 november 2016 Inspiratiemiddag 

23 november 2016 Bijeenkomst voor alle leden over het strategisch fundament